Skip to main content

Fortsatta välfärdssatsningar istället för nedmontering av välfärden

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 09:00 CEST

Debatten om budget för Stockholms stad 2004 har inletts. Debatten kommer främst att stå mellan två tydliga alternativ. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag gör en tydlig prioritering av barn och unga samt kraftfulla investeringar i bostäder, ekologisk hållbarhet och utveckling av den kommunala välfärden. Oppositionens budgetalternativ består av skattesänkningar som hotar att äventyra stora delar av stadens välfärdssystem.

– Moderaterna presenterar ett budgetförslag med skattesänkningar motsvarande 951 miljoner kronor. För att finansiera detta rycker de undan nära en miljard kronor på vård, skola och omsorg och 100 miljoner kronor för dem som behöver försörjningsstöd. De vill spara 1,5 procent i stort sett i alla verksamheter och de vill plocka ut drygt 800 miljoner kronor per år av stockholmarnas gemensamma förmögenhet. Om detta skulle bli verklighet skulle Stockholms stad på några år fastna i samma ekonomiska lera som landstinget. Denna nedmontering av Stockholm är moderaterna beredda att genomföra för att medelinkomsttagaren i Stockholm ska få 130 kronor mer i månaden, säger finansborgarrådet Annika Billström (s).

– Totalt får stadsdelarna 1,494 miljarder mer med vår budget för 2004 än vad de hade förra året då de borgerliga partierna styrde. Vi satsar också på en helhetslösning för hemlösa där boende, sysselsättning och deras egen förmåga står i centrum. I vår budget har även jämställdheten en framskjuten roll vilket bland annat märks satsningar som syftar till ett större skydd för kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld, säger social- och äldreborgarrådet Margareta Olofsson (v).

– Miljöfrågorna försummades under de fyra år då de borgerliga styrde. Till skillnad mot de borgerliga partierna vill vi satsa på miljön genom en miljard kronor till miljömiljarden, miljöavgifter mot trafikinfarkten, ytterligare Agenda 21-satsningar samt att parker och grönområden får ett extra tillskott på 30 miljoner kronor, säger Viviann Gunnarsson, miljö- och konsumentborgarråd (mp).

Finansroteln, Claes Thunblad (s) 070-47 29 308, Jens Holm (v) 070-47 29 519, Josefin Olevik (mp) 070-47 29 611