Skip to main content

Gäststugan i Farsta stadsdelsnämnd fick hedersomnämnande i kvalitetsutmärkelsen

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:04 CEST

Gäststugan, Farsta stadsdelsnämnd, fick hedersomnämnande i klassen äldreomosg bland annat med motivering: Enhetens medarbetare visar genom sitt engagemang respekt för individen. Olika förhållningssätt i skilda situationer - tyder på kunskap om brukargruppens behov. Arbetslaget skapar trygghet för den enskilde samtidigt som man genererar gemenskap i gruppen.

Ingen Kvalitetsutmärkelse delades ut i klassen Äldreomsorg utan två hedersomnämnanden delades ut varav den ena till Gäststugan. Förutom hedern, som omnämnandet innebär, fick enheten ta emot prissumman 25 000 kronor.

Hela motiveringen: Enhetens medarbetare visar genom sitt engagemang respekt för individen. Olika förhållningssätt i skilda situationer - tyder på kunskap om brukargruppens behov. Arbetslaget skapar trygghet för den enskilde samtidigt som man genererar gemenskap i gruppen. Medarbetarnas kompetens tas till vara och samtliga har medverkat i verksamhetens planering. Medarbetarna är medvetna om resultat och tar ansvar för ekonomin samtidigt som gästerna får rätt insatser vid rätt tid. Genom sitt ledarskap och medarbetarnas engagemang utgör enheten en god förebild i staden.

Gäststugan är en dagverksamhet i Farsta som vänder sig till personer över 65 år som har ett demenshandikapp.

Läs mer på www.stockholm.se/farsta http://www.stockholm.se/templates/template_117.asp_Q_number_E_954_A_category_E_248

Farsta stadsdelsförvaltning, Marie Khoury, informatör Farsta stadsdelsförvaltning, Telefon: 08-508 18 042, epost marie.khoury@farsta.stockholm.se