Skip to main content

Inför en familjerådgivningspeng (kd)

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 13:40 CET

- Korta köerna till familjerådgivningen genom ett pengsystem som ger möjlighet att välja privata rådgivare. Det föreslår kristdemokraternas gruppledare Ewa Samuelsson i en motion till kommunfullmäktige.

- Julen är en tid av glädje och gemenskap, men för många innebär det också problem och påfrestningar på familjebanden. Därför känns frågan extra aktuell i dessa dagar.

Stockholms stad lever i dag inte upp till målet om högst tre veckors väntetid för familjerådgivning. För att minska kötiden bör olika familjerådgivare tillåtas, enligt kristdemokraterna. Det finns flera privata familjerådgivningsföretag, som skulle kunna bidra med alternativa metoder, till exempel mer förebyggande parutbildning och relationsvård.

- Efterfrågan på familjerådgivning har ökat drastiskt när det gäller unga par under 35 år. I Stockholm har tillströmningen ökat med 20 procent de senaste tre åren. Det är positivt att de yngre efterfrågar hjälp tidigare. Det ökar möjligheterna att hjälpa. Men det ställer också högre krav på familjerådgivningen. Tidigare erfarenheter visar att många par väntade allt för länge med att söka hjälp och att problemen då hade hunnit fördjupas.

För mer information:

Ewa Samuelsson
gruppledare (kd)
telefon. 08-508 299 07
mobil. 070-472 99 07

Patric Rylander
pressansvarig (kd)
telefon. 08-508 299 12
mobil. 070-472 99 12