Skip to main content

Katarina-Sofia stadsdelsnämnd inbjuder till samrådsmöte om upprustningen av Vitabergsparken

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:49 CEST

Tisdag 9 maj kl. 17:30 samlingslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1

Vitabergsparken är Katarina Sofias största park med besökare från hela staden. Parken är en av de bergsparker som skapades runt sekelskiftet 1900. Under 1900-talets gång har en del tillägg gjorts i parken men sekelskifteskaraktären är väl bevarad.

Mindre åtgärder i parken har utförts under åren men idag finns ett stort upprustningsbehov. Stadelsförvaltningen har tagit fram ett upprustningsprogram för Vitabergsparken, som presenteras på mötet.

Härmed bjuder stadsdelsnämnden in till ett samrådsmöte där programmet presenteras och diskuteras.

På mötet finns även möjlighet att ta upp andra frågor som rör Katarina-Sofia. Frågor på stadsdelsnämndens kommande sammanträde hittar du på vår hemsida www.stockholm.se/katarina-sofia.

På mötet medverkar politiker från stadsdelsnämnden och tjänstemän från förvaltningen.

Mer information - Anna Magni Bergström, tel 508 13 033 eller Lennart Bohman, tel. 508 13 036, stadsmiljö Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.