Skip to main content

(kd) satsar nya miljoner på familjerådgivning - och säger nej till högre avgifter

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 15:21 CET

- Varje krona som satsas på familjerådgivning är en investering i trygga familjer och stabila uppväxtvillkor. Därför avvisar vi definitivt den avgiftshöjning som i dag behandlas av kommunstyrelsen. Efterfrågan på familjerådgivning har ökat drastiskt bland par under 35 år. I stället vill vi satsa fem miljoner på att korta köerna och förbättra familjerådgivningen, säger Ewa Samuelsson, kristdemokraternas gruppledare i Stockholms stadshus.

- Idag är kötiderna två till tre månader till skillnad mot stadens målsättning på tre veckor. En så lång väntetid är allvarlig med tanke på den svåra situation som man ofta befinner sig i när man söker hjälp.

- För att minska kötiden bör staden utöka stödet till familjerådgivningen. Det finns flera privata familjerådgivningsföretag, som skulle kunna bidra med alternativa metoder, t.ex. mer förebyggande parutbildning och relationsvård. Kristdemokraterna anslår fem miljoner kronor mer än majoriteten för att minska väntetiderna inom familjerådgivningen.

För mer information:

Ewa Samuelsson
gruppledare (kd)
telefon. 08-508 299 07
mobil. 070-472 99 07

Patric Rylander
pressansvarig
telefon 08-508 299 12
mobil. 070-472 99 12