Skip to main content

Livsmedelsutbildning kan bli obligatoriskt

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:35 CEST

Stockholms stad förväntas besluta att uppvakta regeringen för att kompetenskrav ska införas för livsmedelshanterare över hela landet. Samtidigt planerar staden att förbättra utbildningen av egen personal som hanterar livsmedel.

Miljöförvaltningen har vid ett flertal tillfällen konstaterat att det relativt ofta råder brister i hanteringen av livsmedel på bland annat stadens restauranger och att dessa brister ofta beror på bristande kunskaper hos personalen. Idén om att införa någon form av kompetenskrav, även kallat körkort, för livsmedelshanteringen har diskuterats i flera kommuner. I Finland har man kommit längre och redan infört ett så kallat "hygienpass".

- Vi vet att det råder stora brister i företagens egentillsyn när det gäller hanteringen av livsmedel. Det kan gälla allt från dålig hygien till bristande kunskaper om förvaringstemperaturer för olika livsmedel. Problemen finns såväl i storkök som i livsmedelsaffärer och restauranger. Nu behöver regeringen ta tag i den här frågan. Vi föreslår att ett konkurrensneutralt kompetenskrav införs för de verksamheter som hanterar livsmedel i alla kommuner, säger Viviann Gunnarsson (mp).

- Förutom att vi nu lyfter frågan till regeringsnivå ska vi se till att stadens egna personal som hanterar livsmedel ska ges utbildning i livsmedelshygien, säger Viviann Gunnarsson.

Ärendet behandlas i borgarrådsberedningen under dagen.

För mer information:
Viviann Gunnarsson (mp)
Miljö- och konsumentborgarråd
Tel. 08 - 508 29 000

Till miljöpartiets hemsida
www.mp.se/stockholmsstad

Miljö- och konsumentroteln, Mikael Sundström, 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611