Skip to main content

Medelhyra 913 kr per kvadratmeter

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 11:05 CEST

Utrednings- och statistikkontoret, Bo Karlsson, Telefon: 08-508 35 030, epost bo.karlsson@usk.stockholm.se

MEDELHYRA 913 KR PER KVADRATMETER

Under 2004 ökade den genomsnittliga årshyran för hyreslägenheter i Stockholms stad med 2,7 %. Hyrorna har ökat mest för små lägenheter. Det visar en rapport från stadens utrednings- och statistikkontor, USK.

Hyresnivån är högre i Inre staden än i Söderort och Västerort. Den genomsnittliga årshyran är 997 kr/m2 i Inre staden, 879 kr/m2 i Västerort och 858 kr/m2 i Söderort. Små lägenheter i innerstaden betingar högst hyra per m2 medan lägenheter om 5 rum eller mera i Söderort är billigast.

Hyresnivån är generellt lägre i de allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter. Högst genomsnittlig hyra per m2, 1 081 kr, får man betala för en lägenhet utan kök hos en privat värd. Lägst genomsnittlig hyra per kvadratmeter var det för en lägenhet om 5 rum och kök eller större hos allmännyttan. Där var hyran 806 kr per m2.

Den genomsnittliga ytan för en hyreslägenhet i Stockholm är 65 m2. I snitt var ytan på en etta utan kök 36 m2, etta med kök 40 m2, tvåa 58 m2, trea 78 m2, fyra 98 m2och för fem rum och större 133 m2. De vanligaste hyreslägenheterna är två eller tre rum och kök.

Läs rapporten Hyror 2004 http://www.stockholm.se/files/97100-97199/file_97139.pdf

Läs fler rapporter om bostäder på USK: s webbplats http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_60790_A_category_E_24_A_topcategory_E_12789