Skip to main content

Miljoner till skolbiblioteken i Vantör

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:20 CEST

En unik satsning på upprustning och utveckling av skolbiblioteken sker nu i Vantörs alla skolor. Sammanlagt kommer 2 487 000 kronor att fördelas till skolorna. En dryg miljon kommer att gå till inköp av skön- och facklitteratur, ca 150 000 kronor till författarbesök, bokprat mm, ca 550 000 till IT/datorer, film, CD-skivor och knappt 700 000 kronor till fysisk upprustning i form av möbler, elevarbetsplatser, förbättrad belysning mm. Alla förslag till åtgärder har tagits fram i ett samarbete mellan elever, lärare/personal och föräldrar.

Initiativet till denna viktiga förbättring har tagits av den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden (s, v och mp). I det 20-punktsprogram för Vantör som antagits av nämnden för åren 2003-2006 ingår upprustningen av biblioteken som en viktig punkt. Genom stadsförnyelseprojektet har resurser kunnat tillföras. Beslut kommer att fattas av stadsdelsnämnden på torsdag den 28 oktober.

- Vårt mål är att Vantörs skolbibliotek ska vara stadens bästa, säger gruppledarna för majoriteten i Vantör, ordföranden Magnus Dannqvist (s), ledamöterna Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) i ett gemensamt uttalande.

Stadsdelens skolbibliotek finns på Bandhagens skola, Bäckahagens skola, Hagsätraskolan/Ormkärrskolan, Rågsvedsskolan, Snösätraskolan, Örbyskolan och Resursskolan Kompis

Kontaktpersoner för mer information:
Magnus Dannqvist, ordförande (s) 070-4720855
Per Sundgren (v) 070-7521856
Åsa Öckerman (mp) 0734-419841