Skip to main content

Mörkläggningen av mobilsändarna är oacceptabel

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 12:11 CEST

Idag överklagar Ann-Marie Strömberg (v), ledamot i Gatu- och fastighetsnämnden, Post- och telestyrelsens beslut om att inte lämna ut uppgifter om lokaliseringen av mobilmaster i Stockholms stad.

Post- och telestyrelsen har tidigare offentligt medgivit att det finns ett centralt register över mobiltelefonsändare och att allmänheten har rätt att veta var sändare finns. Men när Ann-Marie Strömberg nyligen begärde att få tillgång till PTS:s register fick hon nobben. Idag överklagar Strömberg beslutet till Kammarrätten.

– Det är helt oacceptabelt att Post- och telestyrelsen vägrar att låta allmänheten ta del av registret över mobiltelefonsändare. Det finns en stor oro bland allmänheten för denna strålning. Om inte ens vi folkvalda Stockholmspolitiker får veta var strålningsmasterna sitter vem har då rätt att läsa registret?, säger Ann-Marie Strömberg.

– Vems ärenden går egentligen Post- och telestyrelsen; allmänhetens eller mobilföretagens? Detta hemlighetsmakeri skapar bara större oro och upprördhet bland allmänheten, fortsätter Strömberg.

Jens Holm, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se