Skip to main content

Nu minskar grupperna i förskolan

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 12:43 CEST

Stockholms förskolor har i genomsnitt minskat barngruppernas storlek med 1 barn per grupp sedan i våras. Sedan årskiftet har drygt 55 nya förskoleavdelningar öppnats i Stockholms stad.

Stockholms skolborgarråd Erik Nilsson (s) presenterade vid en presskonferens i dag innehållet i tertialrapport 2, som bland annat redovisar barngruppernas storlek.

Sedan i våras har barngrupperna minskat med i genomsnitt ca 1 barn per grupp. Detta är ett starkt tecken på att minskningen nu har börjat och att vi är på rätt väg när det gäller att nå vårt mål med att minska grupperna med i genomsnitt två barn per grupp under mandatperioden, säger Erik Nilsson (s), skolborgarråd i Stockholm.

- En rundringning till Stockholms samtliga stadsdelar som genomförts de senaste dagarna ger dessutom en tydlig signal om det prioriterade arbete som pågår ute i stadens stadsdelar. Över 55 nya avdelningar har öppnats sedan årsskiftet och fler är på väg att öppnas, säger Erik Nilsson (s).

- Samtidigt vill jag inte säga att jag är nöjd. Om vi ska klara av vårt mål med minskade barngrupper krävs att staden våga fullfölja den här satsningen, men också att regeringens satsningar på 6 000 förskollärare i landet genomförs 2005, säger Erik Nilsson (s).

- Vi har vågat prioritera i våra satsningar och ökat schablonerna till förskolan med 9 % under 2003. 2004 kommer på grund av det tuffa budgetläget bli ett år då vi får hålla i det som vi lyckats med 2003. Men jag känner mig säker på att vi kommer nå vårt mål under mandatperioden, säger Erik Nilsson (s).

Skol- och kulturroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308