Skip to main content

Nu rustar vi Kungsholms strandstig

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 15:17 CEST

2010 gav Kungsholmens stadsdelsnämnd i uppdrag till förvaltningen att ta fram ett program för upprustning av Kungsholms strandstig. Programmet ska nu behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde den 24 maj. Det syftar till att rusta parkstråket och förbättra möjligheterna till både aktiviteter och vila utmed strandparken.

− ­I programmet presenterar vi idéer som vi vill genomföra, säger Tina Ghasemi, ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Vi anlägger sittplatser vid vattnet, skapar ett tydligt stråk med plats för gående, cyklister och joggare och vi bibehåller strandpromenadens värde.

− Vi har också sett ett stort medborgarengagemang för fler aktivitetsytor och sittplatser på norra Kungsholmen. Det är roligt att vi nu kan möta upp och skapa flera platser för detta, forsätter Tina Ghasemi. Från hösten och framåt har vi fått flera medborgarförslag med önskan om utegym, multisportplaner och sittplatser.

−  Under programarbetets gång har vi också genom aktiva medborgare fått bra synpunkter. Vi hade t.ex. planer på att lägga multisporten på en yta som visade sig vara en populär plats för picknick. I förslaget presenterar vi nu en annan plats för multisporten, säger Tina Ghasemi.

För 2011 och 2012 finns sammanlagt 0,7 miljoner kronor för framtagande av program och för bl.a. vegetationsåtgärder. Stadsdelsnämnden framför i sin flerårsplan för 2013-2015 investeringsönskemål om 3 miljoner kronor för bl.a. sittplatser och aktivitetsytor.

Bilaga: Kungsholms strandstig, programhandling.

 För ytterligare information kontakta:

Tina Ghasemi, ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd, telefon 508 08 965, tina.ghasemi@moderat.se

Britt Mattsson, chef för avdelningen parkmiljö, telefon 508 09 330, britt.mattsson@stockholm.se