Skip to main content

NY PERSONALDIREKTÖR I STOCKHOLMS STAD

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 13:27 CEST

2006-04-04 Stadsledningskontoret, Eva Frunk Lind, Telefon: 08-508 29 555, epost eva.frunk-lind@stadshuset.stockholm.se

Den 3 april tillträder Eva Frunk Lind som personaldirektör i Stockholms stad.

Eva har tidigare arbetat som hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting de senaste 8 åren och kommer närmast från arbete som ansvarig för att beställa närsjukvård för befolkningen i Stockholms stad, dvs. primärvård, geriatrik och psykiatri. Tidigare har hon varit både omsorgsdirektör och personaldirektör inom Stockholms läns landsting.

- Jag ser fram emot att börja arbeta i Stockholms stad. Huvudstaden - som har 48.000 anställda – måste ha en personalpolitik av mycket hög kvalitet. Särskilt prioriterade frågor för mig är medarbetarskap, kompetensförsörjning, dialog och samarbete mellan fack och arbetsgivaren samt gott ledarskap.