Skip to main content

Ny rapport i serien Ung Livssti visar på: Systematiska könsskillnader i fysisk aktivitet.

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:13 CET

Flickor är mer fysiskt inaktiva än pojkar oberoende av mått på fysisk aktivitet.

Stora "klasskillnader" i fysisk aktivitet. Barn och ungdomar i de lägre socio-ekonomiska grupperna är fysiskt inaktiva i mycket större utsträckning än barn i de högre. T ex är över 60% av flickorna i gymnasiet i Stockholm i de lägre socio-ekonomiska grupperna fysiskt inaktiva. Över 80% av flickorna i de lägre socio-ekonomiska grupperna är ej med i en idrottsförening.

Mycket stora åldersskillnader i fysisk aktivitet. Gymnasieungdomar är fysiskt inaktiva i mycket högre grad än mellanstadieelever.

Det här är några av resultaten i den i dag färdigställda forskningsrapporten med namnet: Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? I studien ingår över 20 000 barn och ungdomar. Studien är genomförd i Stockholms stad, Lidingö stad, Helsingborg stad och i de båda kommunerna Haninge och Jönköping och omfattar elever i mellan- och högstadiet samt gymnasiet. I Stockholm kan resultaten nu delvis jämföras med resultat från så tidigt som år 1985.


Med vänlig hälsning

Marina Högland
Informationsansvarig
Idrottsförvaltningen
Box 8313
Besöksadress: Fleminggatan 8
104 20 Stockholm
Telefon: 08 - 508 28 457
Mobil: 076 - 122 84 57
www.stockholm.se/idrott