Skip to main content

Ny strategi mot missbruk under utvecklande

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 16:12 CEST

På gårdagens sammanträde i socialtjänstnämnden fattades beslut om en ny plan för kartläggning av missbrukssituationen i Stockholm. Under 1990-talet genomfördes stora nedskärningar i missbrukarvården. Detta är en av anledningarna till att Stockholm idag har en alarmerande situation vad gäller missbruk, såväl bland unga som etablerade missbrukare.

- Vi är ganska bra på statistik och kartläggningar av hur missbruket utvecklas, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Men det intressanta är ju att göra något åt problemet. Vi sätter nu igång en genomlysning som ska hitta de resurser som finns runt om i staden. Därefter får vi se vilka åtgärder som ska vidtas.

- Frågan om missbruket är tätt förknippad med hemlösheten i Stockholm, menar Karin Rågsjö (v), ledamot i socialtjänstnämnden. Att ta krafttag mot missbruket är ta krafttag också mot hemlösheten.

Socialroteln, Fredrik Jurdell, borgarrådssekr., 08-508 29155