Skip to main content

Nya avgifter för familjerådgivning

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 17:00 CET

Socialroteln, Fredrik Jurdell, borgarrådssekreterare, Telefon: 508 29155

Kommunstyrelsen i Stockholm fattar idag beslut om en höjning av avgiften till Familjerådgivningen med 75 kr, från 175 till 250 kr. Avgiften har inte höjts på många år, och med den nya nivån hamnar avgiften för 1,5 timmas samtal med Familjerådgivningen på samma nivå som kostnaden för specialistläkarvård inom landstinget.

- Familjerådgivningen är en mycket uppskattad verksamhet med mycket goda vitsord från klienterna, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Under det senaste året har tillströmningen av klienter ökat markant och vi har därför satsat 1,2 miljoner kr mer för år 2003. För att höja kvaliteten ytterligare tycker vi att det är rimligt att avgiften justeras, efter att ha legat still i fem år. Fortfarande finns också möjligheten till avgiftsbefrielse av ekonomiska skäl.

I debatten har stundtals förekommit felaktiga uppgifter om väntetiden för ett samtal på familjerådgivningen. Medelväntetiden för ett samtal är 25,3 arbetsdagar, dvs en dryg månad. Då ingår dessutom att samtalen tas i prioritetsordning, i akuta fall är väntetiden betydligt kortare.För ytterligare uppgifter, kontakta Margareta Olofsson, tel 070/592 28 34.