Skip to main content

Oppositionens luftbudgetar granskas av ingen

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 18:36 CEST

De skuggbudgetar som oppositionen i Stockholms Stadshus har presenterat är inte granskade och analyserade av någon annan instans än oppositionspartierna själva. Därför kan de innehålla hur mycket luft och bluffar som helst utan att det uppmärksammas, vare sig av media eller medborgare. De blir populistiska inslag där oppositionen hävdar att de både kan sänka skatten och satsa på viktiga kommunala verksamheter i en ekonomisk lågkonjunktur. Det är bara möjligt i en bluffbudget.

Det säger det socialdemokratiska skol- och kulturborgarrådet Erik Nilsson, och pekar på några tydliga exempel:

- Låt oss ta folkpartiets satsningar på skolan. De hävdar att de satsar på skolan genom att höja elevpengen med sammanlagt 200 miljoner kronor. Men skolorna kommer inte att se röken av höjningen, för den reella höjningen är bara 55 miljoner, en halv procent av den totala budgeten, säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).

- Pengarna till skolverksamheten i stadsdelsnämnden fördelas genom schabloner kopplade till eleverna. Av schablonen har en summa avsatts som ”elevpeng” som är en slags garantipeng som ska gå direkt till skolorna, medan schablonen först fördelas till stadsdelsnämnden. Alla redovisningar visar dock att stadsdelsnämnderna lägger ut så gott som hela schablonen till skolorna. Därmed blir folkpartiets höjning av elevpengen en gratis förändring som inte kommer att betyda en krona mer i kassan för skolorna, fortsätter Erik Nilsson (s).

- I folkpartiets förslag till budget finns också besparingsförslag på sammanlagt 195 miljoner kronor där 50 miljoner av dem skulle vara lokalrationaliseringar. 145 miljoner skulle sparas på avveckling av nämndorganisation när 18 stadsdelsnämnder blir 12 områdesnämnder.

Nästan 200 miljoner kronor kan inte sparas utan konsekvenser i verksamheten. Både den nuvarande majoriteten och oppositionen har sedan stadsdelsnämndsreformen 1997 rejält slimmat den kommunala administrationen i stadsdelsnämnderna. De administrativa tjänsterna som skulle kunna frigöras i en sammanslagning från 18 till 12 nämnder är så få att de knappast ger 200 miljoner kronor. Även i en organisation med färre nämnder behövs lika många socialsekreterare och handläggare av handikapp- och äldreomsorgen, säger Erik Nilsson (s).

- Folkpartiet säger att de vill satsa på skolan, men om deras budget blir verklighet kommer de i så fall behöva skära rejält i någon annan verksamhet. Var är det de vill skära? Det borde folkpartiet tala klartext om, avslutar Erik Nilsson (s).

Läs mer om våra satsningar på barn och unga http://www.99steg.info