Skip to main content

Orättvist system för äldre som äter restaurangmat (mp)

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 12:34 CEST

Låt de äldre och handikappade personer som erhåller sin dagliga matlåda från en restaurang få sina kostnader jämkade på samma sätt som de personer som får maten från hemtjänst eller en annan kommunal inrättning. Det föreslår miljöpartiet i en skrivelse till Kommunstyrelsen.

- Dagens system är orättvist. De personer inom äldre- och handikappomsorgen som får sin mat från hemtjänsten eller en annan kommunal inrättning får kostnaderna jämkade, medan personer som får sin matlåda från en restaurang inte får det. För många finns inget alternativ än att få sin matlåda just från en restaurang. Orättvisan i system kan leda till att de som behöver beställa en matlåda avstår från att beställa varje dag på grund av den höga kostnaden och därför heller inte får färsk mat dagligen, säger Christer Öhgren (mp)

Miljöpartiet föreslår att systemet för jämkning ska ses över så att det blir mer rättvist.

- Vi tycker att man ska försöka utarbeta nya lösningar, till exempel genom att införa ett kupongsystem eller genom att utöka möjligheterna att kunna välja varifrån maten beställs, säger Christer Öhgren.

För mer information:

Christer Öhgren (mp)
Gruppledare för miljöpartiet i Stockholms stad
Tel. 08 - 508 29 000
Annie Mohl
Borgarrådssekreterare
Tel. 08 - 508 29 938

Till miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljöpartiets kansli, Mikael Sundström, 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611