Skip to main content

Premiär för stadens konsumentnämnd

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 11:15 CEST

Efter att konsumentfrågorna under flera år har fört en tynande tillvaro kommer de nu få en rejäl statushöjning i Stockholms stad. Under hösten inrättas en konsumentförvaltning som ska stödja medborgarna i sin roll som konsumenter. Idag träffas konsumentnämnden för sitt första möte.

- Det pratas oerhört mycket om konsumentmakt, men väldigt lite görs för att verkligen stödja konsumenterna och omvandla denna idé till verklighet. Därför känns det väldigt bra nu när Stockholm efter flera års nedskärningar satsar på konsumentfrågorna igen, säger nämndens ordförande Christopher Ödmann (mp).

- Idag ska man inte bara välja en bra tvättmaskin. Man ska också välja elbolag, telefonbolag och internetuppkoppling. Det har verkligen inte blivit lättare att vara konsument. Jag tror att den nya konsumentnämnden/förvaltningen kommer bidra till att underlätta stockholmarnas vardag, säger Maria Bosdotter (s).

- De borgerliga partierna är snabba på att låta konsumenterna ta hela ansvaret för att produkter blir mer miljöanpassade och att de tillverkas under etiskt acceptabla förhållanden, men samtidigt har de motverkat detta genom att dra in på stadens konsumentarbete. Nu hoppas jag att det blir ändring på detta, säger Britta Ring (v)

Det konstituerande mötet i konsumentnämnden hålls kl 17.00 i Stadshuset.

För vidare information:
Christopher Ödmann (mp), Gruppledare, ordförande i konsumentnämnden Tel. 070 - 47 29 607
Maria Bosdotter (s), ledamot i konsumentnämnden
Tel. 070 - 315 59 99
Britta Ring (v), ersättare i konsumentnämnden
Tel. 070 - 741 77 99

Till Miljöpartiets hemsida http://www.mp.se/stockholmsstad