Skip to main content

Rådsalseko 18 oktober 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:05 CEST

Fullmäktiges beslut (från dagordningens beslutsärenden) i korthet

• Från 2005 införs ett schablonsystem för särskolan. För varje elev får skolorna ett belopp mellan 142 000 och 432 000 kronor om året. (Något högre från och med sjätte klass.) För elever med extremt svåra behov kan beloppet bli ännu högre.

• Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2005 fastställdes. Första möte 24 januari. Budgetdebatt, liksom i år, på hösten, den 10 och 11 november 2005.

• Inriktningen för genomförande av Vision för Söderort godkändes. Det handlar om tillväxt, byggande, näringslivs- och trafikfrågor på lång sikt.

• Grimsta blir naturreservat. Resultatet omfattar Grimstaskogen, Blackebergs mälarstrand, Tyska Botten samt Hässelby holme.

• Ombyggnaden av Vällingby kunde inte fastställas under kvällen. Ärendet återremitterades på begäran av den borgerliga majoriteten. I planen för nya Vällingby ingår bland annat nya parkeringshus, en ny butikslänga och upprustning av de gamla samt ett ”svävande glastak” över gångarna mellan byggnaderna.

• Staden köper fastighet i Ulvsunda av Carlsberg Sverige AB för 375 miljoner kronor.

• Arbetet med planering för bostäder och service på Årstafältet ska påbörjas.