Skip to main content

Rådsalseko 4 oktober 2004

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 11:24 CEST

Fullmäktiges beslut (från dagordningens beslutsärenden) i korthet

• Stadens handikappråd ska få en större roll. Mandatperioden för råden ska från och med valet 2006 vara från val till val och inte som nu årsvis.

• En kommunikationsstrategi för Stockholms miljöprogram godkändes. ”Nyckelaktörer” med särskilda förutsättningar att agera och få andra att göra det samma ska arbeta för acceptans för miljöprogrammet och miljöfrågorna i staden.

• Bara organisationer med ett så kallat kontrollgironummer (90-konto) ska få samla in kläder på stadens mark, således inte UFF.

• Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken ska repareras. Arbetena ska ske under sommarmånaderna under ett par år, då det är mindre trafik än under andra delar av året, med start år 2006.

• Redan nu pågår utvecklingen med att förvandla Kungens kurva – Skärholmen till ett alternativ till City med handel, arbetsplatser, nöje och service. Fullmäktige gav nu Kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och fortsätta samarbetet med Huddinge kommun inför målet Vision 2015.

• Skatteskrapan ska omvandlas till 500-600 studentlägenheter och kommersiella lokaler i flera plan. Kvarteret, som heter Gamen, ska förvandlas till en dynamisk mötesplats. Omvandlingen är en del i den större satsningen att rusta upp Skanstull och Slussen, förbi Skatteskrapan, medborgarplatsen och ned mot Götgatsbacken.

Information Stadshuset, Telefon: 08-508 29 400