Skip to main content

Rådssalseko 15 december 2004

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 09:55 CET

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

* Frågan om studentbostäder i skatteskrapan senarelades genom minoritetsåterremiss. Beslut vid extra sammanträde måndagen den 22 december.

* Vissa servicehus omvandlas till seniorboende med hyresrätt.

* Avgiften för familjerådgivning höjs från årsskiftet från 175 till 250 kronor per besök.

* Hushållsavfallstaxan höjs från årsskiftet.

* Ett kommunalt näringslivsbolag ersätter näringslivsnämnden vid årsskiftet. Frågan om miljöcentrums överförande till miljö- och hälsoskyddsnämnden återremitterades.

* Ramavtal för skollokaler godkänt.

Skärholmens stadsdelsförvaltning, Information Stadshuset, Telefon: 08-508 29 400