Skip to main content

Rådssalseko 22 september 2003

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 08:58 CEST

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

* Miljöcentrum inrättas inom ramen för näringslivsnämnden.

* Stor-Stockholms Energiaktiebolag avvecklas enligt tidigare beslut.

* Stureby SK nekas kommunal borgen för klubbhus.

* Hammarby IF medges förlängd borgensförbindelse, till 2012-10-31, om 2,5 miljoner kronor.

* Två miljoner avsätts för att undersöka kostnaden för upprustning av fullriggaren af Chapman.

* Staden ska ansöka om värdskap för segelevenemanget Tall Ships´ Races 2007.

* Uppföljning ska ske av grundskole- och gymnasieelevers simkunnighet.

* En överföring av kulturhistoriskt värdefulla kommunalt ägda byggnader också i ytterstaden till AB Stadsholmen ska utredas.

* Veteranföreningen Stockholm Energi övertar förvaltningen av Stockholms Industriverks-styrelses stiftelse.