Skip to main content

RÅDSSALSEKO 24 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:29 CEST

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Miljöavgifter/trängselskatt
• Den 17 september, i samband med det allmänna valet, ska folkomröstningen om miljöavgifter/trängselskatter hållas i Stockholms stad. Hur valsedlarna ska se ut slogs fast under mötet.

• Partierna får 15 miljoner kronor att informera om miljöavgifter/trängselskatten inför folkomröstningen. Pengarna ska fördelas efter antalet mandat i fullmäktige.

Övriga beslut
• Stockholms stad ska gå i borgen för ett lån till SYVAB. (Pengarna behövs för upprustning och investeringar.) Sydvästra Stockholmsregionens VA-Verksaktiebolag driver Himmerfjärdsverket som tar emot och renar avloppsvatten från sex kommuner, bland annat Stockholms stad. Stockholm Vatten AB äger SYVAB till 33,3 procent.

• Stadens skolor ska kunna användas för övernattningar i samband med barn- och ungdomsevenemang. Ansvaret för detta läggs på idrottsnämnden.

• Skolbyggnaden Frans Schartaus gymnasium, på Södermalm, byter namn till Frans Schartaus Handelsinstitut den 1 juli. Bland annat ska det minska svårigheten med att skilja verksamheterna Frans Schartaus vuxengymnasium och Frans Schartaus gymnasium åt. (Den senare verksamheten är inte förlagd till den nuvarande skolbyggnaden Frans Schartaus gymnasium. Något som orsakat viss förvirring.)

• Riktlinjer för fritidsklubbar. I höstas fattades beslutet att alla elever i skolår 4-6 ska erbjudas öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar med utbildad personal. I riktlinjerna som fullmäktige nu lade fast står att särskilt kultur, idrott, och genusperspektiv ska ingå i aktiviteterna. Klubbarna ska servera näringsrika mellanmål.

• I Lindhagen på nordvästra Kungsholmen byggs 4 500 nya bostäder, en ny stadsdelspark, en strandpromenad och dessutom rustas Linhagensgatan upp. Projektet blir dyrare än planerat. Bland annat är marken är mer förorenad än vad som förutsetts. Saneringsåtgärder och ytterligare några andra problemlösningar beräknas kosta 35 extra miljoner kronor. En kostnad som fullmäktige godkände.

• Ett fordonstekniskt center ska byggas vid Kungens kurva. Det är Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, Motorbranschens yrkesnämnd och Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd som tillsammans ska bygga en ny typ av fordonsutbildning med företaget MAN NEOPLAN (lastbilar och bussar). Företaget söker tomtmark för att utöka sin verksamhet. Förutsättningen för att det nya centret ska bli av är att MAN NEOPLAN får köpa marken. Fullmäktige godkände försäljningen.

• Den 1 juli övertar utbildningsnämnden ansvaret för de funktionshindrade eleverna på Österholmsskolan i Skärholmen. När Österholmsskolan, med elever från år sju till nio, läggs ned på grund av för få elever blir eleverna med funktionshinder kvar.
Stockholms Rh-gymnasium, riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning, ligger i närheten och Österholmsskolans, kvarvarande elever kommer att höra dit.

Utl. 2006:77. Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren 1999-2004.

Annika Billström som föredragande borgarråd ville dra tillbaka detta, från förra mötet bordlagda, utlåtande. Det tyckte inte oppositionen var någon bra idé. Men efter en votering med 50 röster mot 48, godkände mötet att utlåtandet drogs tillbaka.
Då begärde Kristina Axén Olin ordet och sa att om 1/3 av fullmäktige yrkar på en debatt så ska debatten tas upp.
- Vi i oppositionen, moderater, folkpartiet och kristdemokrater yrkar på att debatten om utlåtande 2006:77 ska hållas! sa hon.
Under kvällen blev utlåtandet dock liggande obehandlat.