Skip to main content

RÅDSSALSEKO 3 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 09:15 CEST

2006-04-04 Stadsledningskontorets kommunikationsavdelning, Telefon: 08-508 29 400, epost lars.wahlberg@stadshuset.stockholm.se

Kommunfullmäktiges beslut i korthet
• Ungdomsparlament. Stockholms ungdomsparlament blir permanent.

• Webbteve. Möjligheterna att sända fullmäktiges möten via webbteve ska utredas.

• Proppen i Hammarby Sjöstad. Fullmäktige fattade ett genomförandebeslut att bygga 500 nya bostäder i Proppen i Hammarby Sjöstad. Området ligger i den västra delen av sjöstaden, nära fjärrvärmeverket och söder om Hammarby Allé. Där har industrier, kontor, lager och studentbostäder funnits tidigare.

• Nationaldagsfirande. Liksom förra året ska firandet utgå ifrån medborgarskapsceremonin. Därutöver vill majoriteten bland annat satsa på en gala på Stadion som stockholmarna ska kunna bevista för en symbolisk avgift.

• Omkädningsbyggnad. En nedbränd omklädningsbyggnad på Årstagårdens bollplan ska byggas upp igen. Kostnad 4 miljoner kronor.

Läs RådssalsEko (pdf)
http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp