Skip to main content

Rädda Telemuseet (kd)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 14:18 CET

- Rädda Telemuseet, kräver kristdemokraterna. I en fråga till regeringen kräver Helena Höij, vice talman och riksdagsledamot (kd), besked om hur framtiden för Telemuseet ska säkras, och i en skrivelse till kommunstyrelsen i Stockholm vill Ewa Samuelsson, gruppledare (kd), och Anders Broberg, fullmäktigeledamot (kd), att staden agerar för att rädda Telemuseet.

- Att staten efter 140 år väljer att via sitt bolag TeliaSonera dra in finansieringen utan att något alternativ för verksamheten har tagits fram, är oansvarigt. Det är mycket angeläget att verksamheten kan fortsätta.

- Att staten medverkar till att lägga ner ett museum som staten skapat är också unikt i världen, och man kan fråga sig om staten inte längre är intresserad av att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.

I 140 år har staten via Televerket ansvarat för Telemuseet som är förlagt till Tekniska museet. Men nu har TeliaSonera (gamla Televerket) valt att inte längre betala för verksamheten. Detta är mycket olyckligt. Tele- och IT-området är ett område inom vilket både Stockholm och Sverige vill profilera sig inom. Teleindustrin har dessutom betytt mycket för vårt lands tillväxt.

I mitten av 1880-talet var Stockholm världens telefontätaste stad. Och under hela industriepoken på 1900-talet var LM Ericsson det största telekommunikationsbolaget i världen. Det är därför högst befogat att ha ett telemuseum. Museet har också visat sig öka intresset hos skolbarn för teknik och naturvetenskap.

- Staten måste ta sitt ansvar och se till att Telemuseet även kan hållas öppet framöver.

För mer information:

Helena Höij
riksdagsledamot (kd)
mobil. 070-343 96 40

Ewa Samuelsson
gruppledare (kd)
telefon. 08-508 299 07
mobil. 070-472 99 07

Anders Broberg
fullmäktigeledamot (kd)
mobil. 070-749 69 26

Kristdemokraterna, Patric Rylander, Telefon: 070-472 99 12, epost patric.rylander@kristdemokraterna.se