Skip to main content

Renare jord i Hjorthagen

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 13:22 CEST

Nu påbörjas arbetet inför saneringen av förorenad jord på gasverkstomten i Hjorthagen. Skanska och det tyska företaget Bilfinger & Berger utför arbetet på uppdrag av Gatu- och Fastighetskontoret. Totalt kommer 20 000 ton jord att renas och arbetena beräknas starta i oktober och pågå till årsskiftet.

Gasverket, som tidigare låg här, drevs med stenkolstjära och marken är på vissa ställen kraftigt förorenad av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, en restprodukt från stenkolsanvändningen.

-Det känns bra att vi tar vårt ansvar för gamla miljösynder och renar jorden i det här området, säger Hans Söderström, miljöexpert på Gatu- och Fastighetskontoret.

Den förorenade jorden behandlas i en mobil reningsanläggning på plats. Jorden hettas upp till ca 400 C0 vilket leder till att den övergår i gasform. Gasen förbränns och renas och den gas som släpps ut från reningsanläggningen är fri från föroreningar. Restprodukten blir ren jord som läggs tillbaka ner i marken.

Den mobila reningsanläggningen kommer att transporteras hit från Tyskland, där man har stor erfarenhet av s k termisk behandling (värmebehandling) av jord. I september kommer reningsanläggningen på plats och i mitten på oktober kan den tas i drift. Det är tyska Bilfinger&Berger som äger och sköter reningsanläggningen.

Just nu sker slyröjning på gasverkstomten samtidigt som området inhägnas. Arbetet utförs av Skanska som tidigare marksanerat i bl a Gåshaga på Lidingö och i Hammarby Sjöstad.