Skip to main content

Riktigt bredband till 90 000 stockholmare

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2003 15:00 CET

Nu tas första steget i en stor bredbandssatsning till stockholmarna. I dag fattade Svenska Bostäders styrelse beslut om bredbandsutbyggnad till företagets samtliga 46 000 lägenheter och 5000 lokaler. När utbyggnaden är klar kommer var åttonde stockholmare att ha tillgång till bredband med minst 10 Mb/s kapacitet.

- Det är alldeles nödvändigt att Stockholms invånare får tillgång till stabil och modern infrastruktur för IT-kommunikation. Nätet kommer att vara öppet att utnyttjas även av andra fastighetsägare. Därför får den här satsningen inte bara betydelse för företagets 90 000 hyresgäster utan för alla stockholmare, säger Roger Mogert (s), Gatu- och fastighetsborgarråd och Svenska Bostäders styrelseordförande.

Bredbandsutbyggnaden är en direkt fortsättning på Svenska Bostäders pilotprojekt Vällingby Nät. Det är i drift sedan maj 2003 och omfattar cirka 5000 av Svenska Bostäders lägenheter och lokaler i Vällingbyområdet.

Med den bandbredd det är fråga om kommer hyresgästerna att kunna erbjudas snabbt Internet, IP-telefoni, IP-TV, Video-On-Demand och framtida tjänsteutbud. Den första utbyggnadsetappen omfattar bredband till Svenska Bostäders cirka 9 000 lägenheter och lokaler på Järvafältet.

Genom den omfattande utbyggnaden kommer nu ett mycket stort antal stockholmare att kunna använda kapacitetskrävande bredbandstjänster till lågt pris.

- Att börja utbyggnaden på Järva är det en medveten satsning på ytterstaden och på de områden som behöver sådana här satsningar. Här kan vi i allmännyttan både gå före och driva på den tekniska utvecklingen och bidra till att minska segregationen, bäst, säger Roger Mogert (s).


Fakta:
Bredbandsnätet byggs med optisk fiber. Den är dyrare än koppartråd, som används en del i sådana här sammanhang. Svenska Bostäder väljer att dra optisk fiber ända in i lägenheterna och lokalerna av miljöskäl och för att klara framtidens ökade kapacitetsbehov.

Utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas ta mellan fem och sju år att genomföra i hela Svenska Bostäders bestånd. Totalt rör det sig om en investering på 350 mnkr.

Svenska Bostäder kommer att äga de passiva näten och upplåta nyttjanderätten till en neutral kommunikationsoperatör som aktiverar näten, svarar för övervakning och drift samt ansluter tjänstleverantörer.

Grundbulten i Svenska Bostäders bredbandsstrategi, konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer och därmed valfrihet för hyresgästerna, har redan fått positiva effekter i Vällingby Nät. Där kan hyresgästerna välja mellan fem olika internetleverantörer till priser mellan 240 och 310 kronor per månad för 10 Mb/s. Det är väsentligt lägre än vad internetkunder får betala hos andra leverantörer för endast 0,5 Mb/s.

Gatu- och fastighetsroteln, Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308