Skip to main content

RISK FÖR FALLANDE ISTAPPAR!

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:19 CET

Mats Freij, Telefon: 070-472 6160,
epost: mats.freij2tk.stockholm.se


Stockholms Trafikkontor uppmanar nu stadens alla fastighetsägare att öka övervakningen av sina fastigheter och snabbt ta bort snö och istappar från taken.
- Att stänga av trottoarerna befriar inte fastighetsägarna från ansvar vid en olycka, säger Eva Leijon vid trafikkontoret.SMHI förutser mildare väder i nästa vecka vilket ökar risken för nedfallande is och snö från taken; låga temperaturer och samtidigt smältande vatten på tak skapar en stor mängd istappar.

Många stockholmare ringer till stadens driftcentral och anmäler farliga istappar och risk för takras.

- Vi förstår att folk ringer, men det är viktigt att veta att ansvaret ligger hos fastighetsägaren, säger Eva Leijon. Staden har i vissa fall akut tvingats spärra av vissa gator men detta befriar inte fastighetsägaren från ansvar.

- Från stadens sida utgår vi från att fastighetsägarna redan idag fredag beställer plåtslagare för att säkra taken.

I de fall allmänheten polisanmäler farliga situationer kan polisen vända sig till brandförsvaret som kan ta hand om snö och istappar. Om detta blir nödvändigt kommer fastighetsägaren att få betala alla kostnader.