Skip to main content

Roger Mogert bjuder in SL:s ledning till samtal om klotter

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 16:55 CEST

Gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s) bjuder in SL:s ledning för samtal kring klotter och klotterbekämpning.

- För mig är det här en av de viktigaste frågorna att arbeta med. Jag kan varje dag när jag åker in med tunnelbanan från Högdalen se hur klotter bidrar till att skapa trista miljöer som knappast kan uppmuntra verksamma och boende till att ta hand om och värna sin närmiljö. Dessutom kostar det ju så förskräckligt mycket pengar som kunde användas till andra saker, säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

- Den senaste tidens klotterdebatt bygger troligen på en rad missförstånd. Det är nolltolerans som gäller mot klotter och skadegörelse i Stockholm. Därför bjuder jag nu in SL:s ordförande och VD för ett samtal om hur vi fortsättningsvis kan agera gemensamt för att motverka klotter och skadegörelse, fortsätter Roger Mogert (s).

Roger Mogert (s) vill bland annat informera om det beslut gatu- och fastighetsnämnden fattade för drygt två veckor sedan (12 oktober). Det omfattar bland annat inrättandet av en samverkansgrupp för att koordinera stadens arbete med klotterbekämpning. Dess uppgift ska bland annat vara att:

* samarbeta med externa aktörer (bland annat SL),
* dokumentera stadens insatser
* följa stadens pilotprojekt
* utfärda rekommendationer till stadens förvaltningar och bolag
* inrätta ett metodutvecklingsråd för utveckling av metoder både för saneringsarbete och förebyggande arbete

- Vi konstaterade tidigare under året att det arbete som hittills bedrivits inte har gett önskvärt resultat. Man har under tidigare mandatperioder haft en tuff attityd i ord, men utfästelser har inte följts av handling. Därför gav kommunfullmäktige i april 2004 ett antal uppdrag till olika instanser varav några redovisas i gatu- och fastighetsnämndens beslut. Nu ska ord följas av handling och resultat redovisas. Det här arbetet vill vi informera SL:s ledning om, säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

Läs mer om våra satsningar för en spännande och trygg stad http://www.99steg.info

Gatu- och fastighetsroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076