Skip to main content

Roger Mogert: Det är orimlig att fördröja Citybanan

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 15:19 CEST

Banverket har presenterat material som bland annat säger att Citybanan, pendeltågstunneln genom centrala Stockholm, inte kommer att kunna vara färdigställd 2011 som planerat.

Med anledning av det gör gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert följande kommentarer:

- Citybanan har av princip alla remissinstanser framhållits som den mest prioriterade satsningen för järnvägsnätet i Sverige och mälardalsregionen. Jag förutsätter att det kommer att finnas finansiella förutsättningar att genomföra projektet så snart som det är praktiskt möjligt. Allt annat är otänkbart, säger Roger Mogert.

- Det är orimligt att det mest prioriterade projektet får stryka på foten. Regeringen och Banverket får se till att förutsättningar finns att genomföra projektet. Regionen och Stockholms stad är redo att genomföra projektet, men det är en satsning som är nödvändig för hela rikets järnvägsnät och då måste statsmakterna göra sitt, Roger Mogert (s).

Gatu- och fastighetsroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308