Skip to main content

Roger Mogert (s) bjuder in fastighetsägarna till samtal om tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 12:53 CEST

Idag bjuder gatu- och fastighetsborgarrådet Roger Mogert in Fastighetsägarna Stockholm till ett samtal om samarbete kring tillgänglighetsfrågor.

- Stockholms kommunfullmäktige har slagit fast att vi ska bli världens mest tillgängliga huvudstad till 2010. Då måste arbetet intensifieras, säger Roger Mogert (s).

Idag görs bland annat:
- 100 mnkr avsätts i gatu- och fastighetsnämndens budget för tillgänglighetsåtgärder under året.

- En stadsdelsvis inventering i samarbete med handikappråden genomförs successivt.

- Ett samarbete med Posten för att göra postkontoren tillgängliga har inletts.

- Krav på basanpassning i nyproduktion införs under året.

Tanken med samarbetet:
Tanken med ett samarbete mellan privata fastighetsägare och kommunen är att man kan samarbeta om utformningen av "gränslandet" mellan privata och kommunala fastigheter för att lättare lösa tillgänglighetsproblem och komma till rätta med enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet.