Skip to main content

(S)ätt ner foten om ny flygplats i Stockholm (kd)

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 21:14 CET

- Regeringen kan inte längre dra frågan om ny flygplats i Stockholmsregionen i långbänk. Beslut måste fattas så snabbt som möjligt så att inte nedläggningen av Bromma försenas. Det menar Ewa Samuelsson, kristdemokraternas gruppledare i Stockholm.

I januari inleds en omfattande sanering av föroreningar på flygplatsområdet i Tullinge där 2 500 bostäder ska byggas. Därmed tvingas också landets största flygklubb, Botkyrka flygklubb, lämna Tullinge under 2004. Samtidigt innebär det i praktiken att Tullinge inte längre är lika aktuell som ersättningsflygplats för Bromma.

- Blir det inte Tullinge måste regeringen svara på var den nya flygplatsen ska ligga, och hur allmänflygets situation ska lösas. Det är inte acceptabelt att allmänflyget blir hemlöst.

- Inriktningen måste vara att flyget ska kunna lämna Bromma när avtalet går ut 2011. Miljön och behovet av mark för nya bostäder gör att kristdemokraterna endast kan acceptera att flyget på Bromma får fortsätta till dess att en ny flygplats är färdigbyggd. Närheten till Stockholm är Brommas styrka men genom buller, utsläpp och olycksrisker också flygplatsens största svaghet.

Kristdemokraterna kritiserar också socialdemokraterna i Stockholms stad, och särskilt finansborgarrådet Annika Billström, för att inte leva upp till sina vallöften.

- Det räcker inte med socialdemokratiskt prat och löften om att flyget ska bort från Bromma. Nu krävs det handling. Annika Billström måste stöta på sina partikamrater i regeringen. Hon måste också redovisa vad Stockholms stad gör för att leva upp till det tilläggsavtal kring Bromma flygplats som tecknades 2002 och som ger staden i uppdrag att övervaka trafiken på Bromma och kontrollera att en god miljö bibehålls.

- Sanningen är att mycket lite har hänt. De utlovade insatserna för miljön har i stort sett uteblivit. Med tanke Brommas läge är det nödvändigt att miljöreglerna följs.

För mer information:

Ewa Samuelsson
gruppledare (kd)
mobil. 070-472 99 07

Patric Rylander
pressansvarig
mobil. 070-472 99 12