Skip to main content

(s) blundar för segregationen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 20:06 CEST

- Regeringens satsning med 2,1 miljarder kr på miljonprogramsområdena har i princip varit bortkastad. Den studie från bostadsforskare vid Uppsala Universitet som presenterades igår visar detta. Det är risken också med den pågående stadsdelsförnyelsen i Stockholms stad som travar på i samma hjulspår.

- Socialdemokraterna har en blind fläck i sitt öga när de inte förmår se vilka behov människor har i dessa områden. Forskarna från Uppsala universitet har tidigare framfört denna kritik direkt till integrationsborgarrådet men hon har tydligen inte lyssnat. Det säger Ewa Samuelsson, Kristdemokraternas gruppledare i Stockholms Stadshus.

- Regeringens satsning med 2,1 miljarder kr på miljonprogramsområdena har i princip varit bortkastad. Den studie från bostadsforskare vid Uppsala Universitet som presenterades igår visar detta. Det är risken också med den pågående stadsdelsförnyelsen i Stockholms stad som travar på i samma hjulspår.

- Socialdemokraterna har en blind fläck i sitt öga när de inte förmår se vilka behov människor har i dessa områden. Forskarna från Uppsala universitet har tidigare framfört denna kritik direkt till integrationsborgarrådet men hon har tydligen inte lyssnat.
Det säger Ewa Samuelsson, Kristdemokraternas gruppledare i Stockholms Stadshus.

- Studien bekräftar det som är en mycket viktig brist i miljonprogramsområdena. Att människor vill flytta därifrån när de söker en annan, större eller bättre bostad. Därför måste det finnas blandade upplåtelseformer så att människor vill bo kvar och ta ansvar för sitt bostadsområde.

- Integrationsborgarrådet Teres Lindberg, liksom hennes parti socialdemokraterna har en blind fläck i sitt öga. De förmår inte se sambandet mellan områdenas status/boendemiljö och att människor vill bo kvar för att ta ansvar för sitt område. I dagsläget är det många som flyttar därifrån när de bildar familj eller får ökad inkomst och därmed vill förbättra sitt boende. När lägenheter blir lediga så flyttar nya fattiga in och områdena får inte det lyft alla skulle vilja se.

- (s) blinda fläck syns tydligast hos integrationsborgarrådet Ters Lindbergs kommentar att det är samordningen som är problemet. En felaktigpolitik blir inte framgångsrik även om den samordnas bra. Problemet är betydigt större.

Kristdemokraterna föreslår:
- omvandling av lägenheter till bostadsrätter i ytterstaden. Alla hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen i ytterstaden bör erbjudas att omvandla sina lägenheter till bostadsrätter. Det skulle bidra till bättre en blandning av olika boendefomer. Tyvärr motarbetar (s) denna uppenbara förbättring. I den kommande budgetdebatten i Stockholms kommunfullmäktige kommer vi att yrka på att bostadsrättsomvandlingen återupptas i ytterstaden.

- de kommunala bostadsbolagen ska kunna sälja enskilda fastigheter till privata hyresvärdar i områden där de är dominerande ägare av lägenheterna.

- genomför en omfattande ombyggnad av miljonprogramsområdena. En skrivelse har lagts i Stockholms stadshus AB som föreslår att bostadsbolagens omfattande penningreserver bör användas till denna förnyelse.

Professor Roger Andersson, Uppsala universitet, svara för den svenska koordinationen av projektet RESTATE (Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities) i Sverige. Man konstaterar att de insatser som gjorts beträffande arkitektur, fysisk planering och stadsplanering samt infrastruktur/kommuni-kationer i huvudsak varit kosmetiska.

- Enligt min mening har man i stort sett bortsett från att den grundläggande fysiska planeringen och bebyggelsen har bidragit till segregation. Denna uppfattning stöds av den nämnda rapporten avslutar Ewa Samuelsson.

Kristdemokraterna, Ewa samuelsson, Telefon: 070 - 472 99 07