Skip to main content

"(s) drar sig undan ansvaret för byggandet i Stockholm!"

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 16:49 CEST

- Bostadsminister Lövdén och de ansvariga borgarråden Billström och Börjesson är oroade över att det inte byggs i Stockholm. Kan ingen tala om för dem att de själva bär ansvaret och att de förfogar över instrumenten för att få igång byggandet av hyresrätter? Det säger kristdemokraternas gruppledare Ewa Samuelsson med anledning av att inga hyresrätter nu byggs i Stockholms stad.

- Det är patetiskt att se hur de glider undan sitt ansvar. Lövdén är ansvarig bostadsminister i en regering som skulle kunna sänka skatterna på boende och ta initiativ till justeringar i hyressättningssystemet. Billström och Börjesson är ansvariga för byggandet i Stockholm. De borde kräva sänkta skatter på boende och ge förutsättningar som gör att hyresrätter kan byggas.

Det byggs i Lövdéns Malmö
- Lägesfaktorn har ett alltför svagt genomslag i hyressättningen. Göteborg och Malmö har en större differentiering mellan innerstads- och ytterstadshyror än vad Stockholm har genom att faktorer som lägenhetens storlek och standard, fastighetens skick, närhet till kommunikationer och service med mera, tillåts påverka hyrorna. Kan det vara en förklaring till att hyresrätter byggs i dessa städer men inte i Stockholm?

- Det absurda i dagens hyressättningssystem illustreras av att det i kommunala Familjebostäder är generellt sett dyrare att bo i Rinkeby än i innerstaden. Sedan tidigare har man i Malmö, bostadsministerns hemstad, dessutom låtit hyrorna i innerstaden stiga något mer, medan man hållit tillbaka hyreshöjningarna i ytterstaden. Kön till innerstaden har minskat och det har blivit en bättre balans på hyresmarknaden. Svartpriserna för hyresrätter och bostadsrättspriserna har därtill sjunkit.

Byggandet i Stockholm - Billströms bord
- Om inte den höga nivån på byggandet kan upprätthållas kommer det att drabba tillväxten i Stockholm och också i övriga landet. Företag som vill etablera sig här eller expandera kommer att få rekryteringsproblem. Vi ser nu hur flyttströmmen vänder. Enligt stadens statistikkontor är nettoinflyttningen till staden nu mycket liten.

- Det är märkligt hur socialdemokraterna kan prata om svårigheterna att bygga men sedan inte ge byggherrarna förutsättningar att bygga hyresrätter. De kommunala bostadsföretagen i staden kommer enligt egen uppgift inte heller att klara sina mål.

- Exemplen från andra delar av landet visar att det är möjligt, inom bruksvärdesystemet, att få en hyressättning som möjliggör hyresrättsbyggande. Är det inte dags att (s) i Stockholm tar sådana initiativ?