Skip to main content

S:T ERIKSMEDALJÖRER 2006

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 12:16 CEST

Stadsledningskontoret, Barry Andersson, Telefon: 08-508 29 010


Kommunstyrelsen i Stockholm delar varje år ut S:t Eriksmedaljen till förtjänta stockholmare. Ceremonin har funnits sedan 1938. De första S:t Eriksmedaljörerna var stadshusarkitekten Ragnar Östberg och bankdirektören Knut Wallenberg. Medaljerna delas ut i Blå hallen under S:t Eriksdagen den 17 och 18 maj.

Årets medaljörer med motivering:

Monica Axelsson
Forskare vid pedagogiska institutionen Stockholms universitet. Hon har utbildat tusentals medarbetare i förskola, skola och hjälpt dem förstå tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Tack vare henne ökar möjligheten för tusentals barn med utländsk bakgrund att nå skolans mål.

Ulf Lundell
Författare, sångare, poet, bildkonstnär, listan kan göras lång. Få om ens någon har den mångfalden som Lundell besitter. Hans levande och djupa texter som ofta handlar om frihet och kärlek, gör att många kan identifiera sig med hans böcker och musik. Lundell har också ett stort socialt engagemang, var bl.a. en av initiativtagarna till ” Ship to Bosnia”.

Gudrun Abascal
Chefsbarnmorska vid BB Stockholm, Sveriges första fristående BB som hon också var med och startade. Gudrun har också gett ut boken ”Att föda”. Hon har genom nytänkande och nya perspektiv på förlossningsvård förbättrat vården för många av Stockholms nya föräldrar. Hon har hjälpt till att rikta fokus på individen och i sin författargärning varit ett stöd för många blivande föräldrar.

Lars-Ewe Nilsson
Kantor i Katarina församling. Han har med outsinlig energi etablerat nya körer och drivit upp församlingens musikliv till en nivå som gett återklang långt utanför stadens gränser. Lars-Ewe har också signerat lysande framföranden av de stora klassiska kyrkomusikaliska verken, men också medverkat i halsbrytande ultramoderna musikaliska gränsöverskridanden.

Caroline Krook
Biskop i Stockholms stift. Krook har med ett öppet sinne välkomnat andra kulturer och religioner att mötas i Svenska kyrkan. Hon har också varit banbrytare i ett manligt yrke. Hon har visioner för det andliga sökandet både i och utanför kyrkan. Hon har också vunnit stor respekt genom att hon kategoriskt följt sin plikt som andlig ledare, även om detta inneburit rättsliga påföljder.

Bosse Stenhammar
Han har under drygt 40 år berikat vårt folkliga kulturliv i Stockholm genom att oförtröttligt och med djärvt entreprenörskap stimulerat våra unga talanger, och genom alla sina konserter förmedlat det bästa som den internationella vis- och jazzmarknaden haft att erbjuda. Vispråmen Storken, Mosebacke, Stockholms jazzfestival bara för att nämna några.