Skip to main content

SFI- och vuxenutbildningen görs om - 6000 heltidsplatser för vuxna stockholmare

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 16:04 CEST

Utbildningsnämnden beslutade i går om en ny vuxenutbildning och SFI-undervisning i Stockholm.

- Den nya vuxenutbildningen innebär att vi fullföljer vår satsning på vuxenutbildning. Det vill säga att staden skall erbjuda både yrkesförberedande kurser och kärnämnen inom vuxenutbildningen. Dessutom kan eleverna välja på både privata och kommunala anordnare i både kärnämnen och yrkesförberedande kurser, säger Erik Nilsson (s), skolborgarråd i Stockholm.

- Vuxenutbildningen kommer att dels bedrivas i egen regi och dels genom att anlita elva privata anordnare. Totalt omfattar stadens vuxenutbildning ungefär 6 000 heltidsplatser, säger Erik Nilsson (s).

- Upphandlingen innebär också att vi kan koppla ihop SFI-undervisningen med vuxenutbildningen på ett helt annat sätt än idag. Eleverna kan då kombinera sin yrkesutbildningen k med att läsa svenska. Målsättningen är att fler elever skall kunna gå direkt från skolbänken ut i ett jobb, säger Erik Nilsson (s).

- Mellan 1 500-2 000 platser av ca 5 500 kommer att bedrivas i kommunal regi. Staden kommer att anlita de två privata anordnarna Lernia och Competens i Götaland för de övriga 3 500-4 000 platserna, säger Erik Nilsson (s).

- SFI-undervisningen kommer nu också att få en betydligt bättre lokalmässig spridning över staden än vad den har haft tidigare. Undervisningen kommer att bedrivas i Münchenbryggeriet, Vårberg, Riksby, Farsta, Rinkeby, Liljeholmen och Kista, säger Erik Nilsson.

Skol- och kulturroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308