Skip to main content

Skolakuter införs i Stockholms grundskolor

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:13 CET

Skolroteln, Andreas Åström, pressekreterare
Telefon: 076-122 94 86
E-post: andreas.astrom@stadshuset.stockholm.seLotta Edholm (fp):

SKOLAKUTER INFÖRS I STOCKHOLMS GRUNDSKOLOR

- Minderåriga elever i grundskolan som begår grovt kriminella handlingar måste snabbt kunna lyftas ur den ordinarie undervisningen och flyttas till en skolakut. Både för elevens egen skull och för klasskamraternas och lärarnas trygghet krävs snabba åtgärder.

- Elever och personal ska inte behöva vara rädda för att gå till skolan eller till jobbet. Det är också avgörande att unga brottslingar möts av snabba åtgärder eftersom de annars riskerar att hamna i allt grövre brottslighet.

Det säger skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) med anledning av förslaget att införa skolakuter i Stockholm. Förslaget innebär att elever under 15 år som begått grova brott omedelbart flyttas från skolan och ges särskild undervisning av pedagoger i nära samverkan med socialtjänsten och familjen. Det är rektor som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas rörande skolgången när en elev är misstänkt för en grovt kriminell handling. Undervisningen i skolakuten bedrivs under tiden som socialtjänsten utreder följderna. Förslaget om införande av skolakuter i Stockholms grundskolor måste först utredas. Ett införande blir aktuellt senast höstterminen 2007.

I Skärholmen har en skolakut redan införts.