Skip to main content

Södermalms gruppbostäder får höga betyg

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 09:38 CET

Nio av tio känner sig trygga i sin gruppbostad och åtta av tio är som helhet nöjda med sin gruppbostad. Det visar årets brukarundersökning av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.

– Det är roligt att de boende på Södermalm är nöjda, säger Christoffer Järkeborn, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd. För oss är det viktigt att enskilda upplever att de blir lyssnade på och att stöd och insatser utvecklas utifrån synpunkterna.

Undersökningen visar också att de boende tycker att de trivs med personalen (nio av tio) och att de får det stöd som de behöver (åtta av tio).

‒ Brukarundersökningen är ett viktigt underlag för oss att fortsätta utveckla kvaliteten. Områden där vi ser att vi behöver vidareutveckla är information från staden och möjligheten att själv välja sitt boende.

Om brukarundersökningar

Stockholms stad genomför brukarundersökningar årligen och omfattar både verksamhet i kommunal och privat regi.

Undersökningen bifogas.

Kontaktpersoner

Denise Melin
tfn 076-12 13 177
denise.melin@stockholm.se

Elisabeth Sandell, kommunikationsstrateg 
tfn 076-12 12 040
elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf