Skip to main content

Södermalmsskolan vann Stockholms Stads Kvalitetspris 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 18:49 CEST

Södermalmsskolan vann Stockholms stads kvalitetspris 2004. Kvalitetsutmärkelsen och en prissumma om 100 000 kronor delades ut av skolborgarrådet Erik Nilsson under en högtidlig ceremoni i Stadshuset.

Grattis alla föräldrar! Ni har valt rätt skola. – det fick alla föräldrar veta när deras barn kom hem från skolan i fredags. Tidigare på dagen träffades alla elever och medarbetare i en storsamling för att tillsammans fira att de har stans bästa skola.

Priset delas årligen ut till verksamheter inom staden som uppfyller hög kvalitet.
44 enheter deltog i tävlingen, däribland 12 framgångsrika skolor. I klassen skola delades förstapriset av Södermalmsskolan och Sturebyskolan.

Utmärkelsen gick till Södermalmsskolan med domarkommitténs motivering:
"Ledarskapet är tydligt och arbetar för inflytande i verksamheten som präglas av delaktighet och ansvar. Arbetssätt och rutiner är väl dokumenterade. Den tydliga strukturen gör att uppföljningar är lätta att genomföra och skolan uppvisar goda resultat. Verksamhetens utvecklingsarbete baseras på analyser av resultat och brukarnas synpunkter. Skolans verksamhet utgör ett gott exempel på ett väl fungerande kvalitetsarbete."

www.sodermalmsskolan.stockholm.se http://www.sodermalmsskolan.stockholm.se

Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning, Elif Koman André, rektor Södermalmsskolan, Telefon: 508 40 951, epost elif.andre@maria.stockholm.se