Skip to main content

Staden sviker familjer i kris (kd)

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:55 CEST

- Efterfrågan på familjerådgivning har ökat med 20 till 30 procent de senaste åren och idag växer köerna på ett oroande sätt, säger Nina Ekelund, kristdemokraterna, i en interpellation till Stockholms kommunfullmäktige. Ekelund ifrågasätter stadens engagemang.

- Idag är kötiderna två till tre månader till skillnad mot stadens verkliga målsättning på tre veckor. En så lång väntetid är allvarlig med tanke på den svåra situation som man ofta befinner sig i när man söker hjälp. Framförallt har det skett en ökning av efterfrågan till familjerådgivningen från yngre par under 35 år.

- Det är beklagligt att staden inte är beredd att satsa på denna verksamhet som har en mycket viktig uppgift att fylla. Hit vänder sig par som t ex behöver hjälp att förbättra kommunikationen eller föräldrar som separerat och behöver stöd i att lösa sitt samarbete kring barnen. Kristdemokraterna har i sin budget anslagit fem miljoner kronor för att minska väntetiderna och förbättra hjälpen till familjerådgivning.

- Att inte ytterligare medel tillförs familjerådgivningen skapar ett växande problem som påverkar många familjer negativt. För att förbättra familjerådgivningen ytterligare föreslår kristdemokraterna även att ytterligare alternativ skall stödjas av staden. Vi tror att det finns utrymme för ytterligare variation och inriktning som skulle kunna hjälpa fler.

Kristdemokraterna, Nina Ekelund, 070-472 89 13