Skip to main content

Stockholm kommenterar beslut av Regeringsrätten

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:36 CEST

I dag meddelade Regeringsrätten beslut angående inhibitionsfrågan som berör Stockholmsförsöket med miljöavgifter. Med anledning av detta gör majoriteten i Stockholm följande kommentarer:


- Regeringsrättens beslut innebär att arbetet inför försöket med miljöavgifter i Stockholm kan fortsätta som planerat.

- Vi konstaterar samtidigt att den tidplan, med start av avgiftsuttag i augusti, som Vägverket arbetar med ger förutsättningar för att nå de mål vi satt upp för försöket, när det gäller att minska trängseln, förbättra miljön och bygga ut kollektivtrafiken.

Pressekreterare Claes Thunblad, Telefon: 08-508 29 308