Skip to main content

STOCKHOLM SÄGER JA TILL SPRUTUTBYTE

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 15:31 CEST

Idag säger Stockholm ja till möjligheten att inrätta verksamheter med sprututbyte för missbrukare. Stockholm ansluter sig därmed till samma linje som den nationelle narkotikasamordnaren Björn Fries. Det är däremot inte aktuellt att i nuläget starta en sprututbytesverksamhet i Stockholm. För att en sådan ska bli verklighet krävs en fungerande vårdkedja, något som inte finns idag.

- Sprututbyte ska kunna ingå som en del i en strikt reglerad vårdmodell, säger Margareta Olofsson (v), socialborgarråd. Möjligheten att kunna byta sina smutsiga sprutor ska villkoras av att man accepterar kontakt med socialtjänst, deltar i rådgivning, bland mycket annat. Sprututbyte kan på detta sätt fungera som en kontaktyta för en grupp missbrukare som vi idag har mycket svårt att närma oss. Det är alltså inte fråga om någon allmän utdelning av "fria sprutor" till alla missbrukare.

- Det kan inte nog sägas att sprututbyte inte får bli en ersättning för andra mer resurskrävande insatser, menar Margareta Olofsson. Det handlar helt enkelt om en hälsovårdande insats för en mycket utsatt grupp. Underlaget i Sverige är ännu för litet för att vi säkert ska kunna säga att sprututbyte minskar smittspridning av HIV/AIDS. Det vi däremot kan säga är att ingen studie har visat några som helst belägg för att sprututbytesverksamhet ökar rekryteringen av missbrukare, något vissa debattörer hävdar vara en risk.

2003-06-18 Socialroteln, Fredrik Jurdell, 070-47 29 155