Skip to main content

Stockholm söker pengar för resurscentrum mot hedersmord

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 16:47 CEST

Regeringen har avsatt 19 miljoner kr till skyddade boenden för flickor och unga kvinnor som utsatts för, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Stockholm söker nu 3,6 miljoner kr från denna satsning. Pengarna ska användas till ett mottagningscenter, som ska fungera som en resurs för både Stockholm och övriga kommuner i Stockholms län. Mottagningscentret är tänkt att fungera som en öppen mottagning för flickor och unga kvinnor, där de kan få stöd och hjälp att hantera sin situation.

- I Stockholm ligger vi sedan tidigare långt fram i dessa frågor genom det skyddade boende vi byggt upp, menar socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Med ett mottagningscenter tar vi ännu ett steg för att säkra samhällets stöd för denna utsatta grupp

Socialroteln, Fredrik Jurdell, borgarrådssekr., 508 29155