Skip to main content

Stockholm storsatsar på matematik

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 12:00 CEST

Idag debatteras Stockholms stads budget och beslut fattas om skolpolitiken. Skolborgarrådet Erik Nilsson presenterar satsningar på barn och ungdomar och ett antal områden där utvecklingsinsatser skall genomföras. Ett av dessa områden är matematik.

- I majoritetens budget för 2004 lyfter vi fram matematik som ett stort utvecklingsområde. Intresset för och kunskaperna i matematik måste öka och därför måste undervisningen i ämnet utvecklas. Det är också nödvändigt med goda matematikkunskaper för att långsiktligt stärka kunskaperna inom det naturvetenskapliga området, säger skolborgarrådet Erik Nilsson (s).

- Idag är det många elever som inte når målen inom ämnet matematik på grund av att de har brister i språket. Det är inte rättvist att dessa elever inte skall nå målen i andra ämnen bara på grund av språkbrister. Därför måste vi ge elever möjlighet till att studera matematik på sitt modersmål, säger Erik Nilsson (s).

- Moderaterna sänker skatten och minskar på så sätt stadens inkomster med 951 miljoner. För att klara detta förespråkar de nedskärningar på 276 miljoner inom förskola och skola. Detta kommer att få stora konsekvenser för stadens barn och ungdomar. Dessutom har de ännu en gång skrivit ner kostnaderna för försörjningsstöd med 100 miljoner. Sist det gjordes fick de betala ut detta vid ett senare tillfälle. Det verkar som om de har hittat några av Harry Potters magiska mynt och därför tror att det går att trolla bort att skattesänkningar kräver nedskärningar, säger Erik Nilsson (s).

Skol- och kulturroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308