Skip to main content

Stockholmarnas inkomster 2001

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 11:09 CEST

Stockholmarnas inkomster var år 2001 i genomsnitt 20 % högre än Medelsvenssons i Sverige. Inom kommunal sektor låg inkomsterna 11 % över riksgenomsnittet.

Medelinkomsten inom samtliga näringsgrenar var 267 400 kr, dvs 5,6 % högre än 2000. Inom den statliga sektorn var medelinkomsten 283 500 kr, inom den privata 302 800 kr och inom den kommunala 220 200 kr. De högsta medelinkomsterna fanns inom finansiell verksamhet med 464 400 kr. Närmast därefter kom energiproduktion med 351 700 kr och företagstjänster m m med 329 800 kr.

Cirka 40 % av Stockholms förvärvsarbetande hade en årsinkomst över brytpunkten, dvs i skiktet med 20 % statlig inkomstskatt. Andelen var bland statligt anställda 47 %, bland kommunalt anställda 25 % och inom den privata sektor (företagssektorn) 46 %.

Antalet förvärvsarbetande stockholmare var 2001 cirka 396 600, varav 16 400 företagare-/ näringsidkare och 380 200 anställda. 67 % arbetade inom företagssektorn, 15 % kommunalt, 8 % statligt, 8 % i hushållssektorn och 2 % i utlandssektorn. I hela riket var motsvarande andelar för företagssektorn och kommunal sektor 60 % respektive 25 %.

Den privata sektorn sysselsätter betydligt fler män än kvinnor. 75 % av Stockholms förvärvsarbetande män är privatanställda mot 59 % av kvinnorna. Den kommunala sektorn med bl a barnomsorg, hälso- och sjukvård är däremot klart kvinnodominerad.

Läs hela rapporten (pdf, 351 kB)
http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/stat_utg/s2003_14.pdf

Läs mer statistik om Stockholm på USK:s webbplats http://www.usk.stockholm.se/

Utrednings- och statistikkontoret Bertil Gustafsson 08-508 350 33