Skip to main content

STOCKHOLMS EKONOMI I BALANS

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:32 CET

Stockholms stad gör ett resultat på 6,6 miljoner kronor. Det visar bokslutet för Stockholm 2005. Det innebär att staden uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.


- Det innebär också att den politiska majoriteten går in i valrörelsen med en god ekonomi, säger finansborgarrådet Annika Billström (s). Nu har vi bra förutsättningar att klara nästa mandatperiod.

Stadens kostnader uppgår till 27 107 miljoner kronor. Det är 315, 2 miljoner kronor, eller tre procent, mer än året innan. Det är pengarna som bland annat gått till utbyggnaden av förskolan, till skolan, äldrevården och en renare stad.

Stadens intäkter har ökat med 1 067,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent. Stockholms ekonomi är stark.

Stadsdelsnämnderna går från minus till plus. De visar ett sammanlagt nettoöverskott på 87 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 315,2 miljoner kronor. Nu kan stadsdelarna koncentrera sig på att utveckla de verksamheter som är viktiga för stockholmarna.

- Jag är särskilt stolt över vår satsning på förskolan, fortsätter Annika Billström. Barngruppernas storlek minskar stadigt och vi kommer att nå målet om två barn färre per barngrupp under 2006.

- Att utveckla personalen och därmed kvalitén inom äldreomsorgen har varit möjligt genom satsningar på kompetensutveckling. Äldreomsorg och arbete är områden stockholmare vill prioritera och där extra insatser behövs. Tack vare en god ekonomi har sådana satsningar kunnat genomföras, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v).

- Stockholmarna har fått fler cykelbanor, bättre kollektivtrafik samt en minskad miljöskuld då vi satsat på att rena marker och sjöar från miljögifter. Det är också roligt att många aktiviteter som engagerar barn och unga, handlar om miljö och konsumentfrågor, säger Åsa Romson (mp).