Skip to main content

Stockholms stad hedrar Anna Lindh

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 11:54 CEST

Sveriges utrikesminister Anna Lind har under torsdagsmorgonen avlidit till följd av skadorna från det brutala överfall hon utsatts för. Stockholms stads politiska ledning har för hela stadens räkning uttryckt sin djupa bestörtning och sorg över det inträffade.

Alla officiella evenemang ställs in under dagen och morgondagen. Stadshuset och alla kommunala byggnader flaggar på halv stång.

Det råder höjd beredskap kring Stadshuset och lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

För att möjliggöra för stadens anställda och medborgare att hedra utrikesministerns minne kommer en kondoleansbok att finnas utlagd i Blå Hallen under torsdagen från klockan 11.30 fram till klockan 17.00 och under fredagen mellan klockan 09.00 - 17.00.

För all personal vid förvaltningen hålls en samling med information och minnesstund kl 14.00 i Gyllene Salen. På stadsledningskontoret är sorgen stor då många förlorat en nära vän och före detta kollega. Stöd från stadens företagshälsa kommer att finnas till hands för personalen.

För mer information: Liliana Pasquini, tf informationsdirektör, tel 508 29 791 Se även Stockholms stads webbplats www.stockholm.se

Stadsledningskontoret, Liliana Pasquini, tf informationsdirektör
e-post: liliana.pasquini@stadshuset.stockholm.se, 08-508 29 791, 070-47 29 791