Skip to main content

Stockholms stad satsar på sina chefer

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 11:32 CEST

Stockholms stad har påbörjat en unik satsning för att stärka och utveckla stadens ledare och chefer. Inom kompetensfondens ram genomförs en mängd projekt som ska ge ökad kompetens inom bl. a. arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap. Alla stadens ledare och chefer kommer att omfattas av detta utvecklingsarbete.

- Chefs- och ledarsatsningen är ett viktigt inslag i stadens verksamhetsutveckling i strävan efter att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Likaså är den viktig för att möjliggöra attraktiva arbetsplatser och ge en bra service till medborgarna, säger personalborgarrådet Leif Rönngren (s).

- Det ställs idag stora krav på ledare och chefer inom kommunernas verksamheter. För enhetschefer kan uppdraget bli särskilt svårt när krav ställs på effektiviseringar samtidigt som verksamheterna redan har begränsade resurser. Det är lätt att de känner sig trängda från två håll. Därför är enhetscheferna en viktig grupp och många av projekten är särskilt riktade till dem, säger Leif Rönngren (s).

- Det fantastiska med denna utvecklingssatsning är bredden på projekten. Dels
att den omfattar alla ledarnivåer allt från enhetschefer till förvaltningsdirektörer och dels att den omfattar en mängd metoder och modeller, allt från nätverk, mentorskap, delat ledarskap, utvecklingsgrupper och seminarieserier, säger Leif Rönngren (s).

Exempel på projekt.
- Seminarieserie olika teman kring ledarskap för alla 1500 enhetschefer.
- Utvecklingsgrupper om ledarskap, kring erfarenheter, tankar och idéer.
- Utveckla en modell för mentorskap för enhets- och förvaltningschefer.
- Åldersmedvetet ledarskap
- Arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning
- Chefskörkort
- Delat ledarskap
- Ledarstöd i nätverksform