Skip to main content

Stockholms stad testar digital utomhusreklam

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 17:39 CET

Stockholms stad kommer att genomföra ett försök med digitala reklamtavlor (digitala vitriner) på 10 platser i centrala Stockholm.

Försöket kommer att pågå från den 1 april fram till årsskiftet eller högst ett år. De digitala reklamtavlorna kommer att placeras på platser som redan idag har reklamtavlor.

Syftet med försöket är att testa den nya tekniken utifrån ekonomiska, stadsmiljömässiga och trafiksäkerhetsmässiga aspekter, samt pröva möjligheten till nya funktioner som möjliggörs av den nya tekniken.

Försöket genomförs av Trafikkontoret i samarbete med reklamföretagen Clear Channel Sverige AB, JCDecaux Sverige AB och Global Agencies AB. Företagen finansierar installation och drift av de digitala reklamtavlorna medan Trafikkontoret ansvarar för utvärderingen.

Bakgrund:

Den 18 oktober 2012 fattade Trafik- och renhållningsnämnden beslut om att genomföra ett försök med digitala vitriner på offentlig plats. Försöket ska enligt beslutet genomföras inom ramen för befintliga tillstånd och bygglov. Enligt beslutet ska stockholmarna också ges möjlighet att lämna synpunkter och Trafikkontoret kommer att erbjuda en särskild e-postbrevlåda i detta syfte under försöket: digitalavitriner@stockholm.se

Följ denna länk för att ta del av beslutet: http://insyn.stockholm.se/trn/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=476383

Mer information om försöket med digitala reklamskyltar samt karta över dess placeringar finns på: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/Anvanda-offentlig-plats/Digital-utomhusreklam/