Skip to main content

Största miljösatsningen någonsin i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 10:24 CET

Under 2004 och 2005 kommer Stockholms stad att satsa sammanlagt en miljard kronor på viktiga miljöprojekt, till exempel sanering och restaurering av förorenad mark, sjöar och vattendrag.

- Detta är troligtvis den största miljösatsning som någonsin genomförts i Stockholm. Det finns ett stort behov av att sanera mark och vattendrag från föroreningar. I första hand ska de företag som orsakat föroreningarna betala för återställande åtgärder och även staten ska ta sitt ekonomiska ansvar, men det finns tyvärr stora miljöskulder där de skyldiga företagen inte längre går att hitta eller där staden själv har orsakat föroreningarna, säger miljöborgarrådet Viviann Gunnarsson (mp).

Cirka två tredjedelar av den så kallade miljömiljarden kommer att användas till sanering och restaurering av förorenad mark, sjöar och vattendrag. En tredjedel av pengarna avsätts till andra angelägna miljöprojekt.

- Det innebär att vi också kommer att kunna arbeta förebyggande. Vi kommer att sätta igång många projekt inom stadens program för vatten, miljö, växthusgaser och biologisk mångfald. Utan miljömiljarden hade de kanske aldrig blivit av, trots att de leder till minskad miljöskuld. Nu kan vi "stänga av kranen" istället för att gång på gång tvingas "torka upp på golvet". På sikt är blir det arbetssättet betydligt billigare, säger Viviann Gunnarsson

Pengarna kan sökas av stadens nämnder och bolag. Två ansökningsomgångar föreslås - april 2004 och januari 2005. Det slutgiltiga beslutet kring vilka projekt som ska beviljas medel ur miljömiljarden fattas av kommunstyrelsen.

Viviann Gunnarsson kommer idag att besöka ett av stadens pågående saneringsprojekt (saneringen av Klara Sjö), kl 12-12.45. Kontakta Mikael Sundström om ni vill medverka.

För mer information:
Viviann Gunnarsson (mp)
Miljö- och konsumentborgarråd
Tel. 070 - 47 29 623

Nicolas Heyum
Borgarrådssekreterare
Tel. 08 - 508 29 215, 070 - 47 29 215

Till Miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljö- och konsumentroteln, Mikael Sundström, Telefon: 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611